Vladimir Lenin

1879–1924


Vladimir LeninMutta siinähän se asian ydin onkin, että tämä »jokin parlamentin tapainen» ei tule olemaan parlamentti siinä mielessä kuin porvarillis-parlamentaariset laitokset ovat. Siinähän se asian ydin onkin, että tämä »jokin parlamentin tapainen» ei tule ainoastaan »säätämään järjestystä ja valvomaan virkavaltaisen koneiston hallintotoimintaa», niin kuin kuvittelee Kautsky, jonka ajatus ei ulotu porvarillisen parlamentarismin puitteita pitemmälle. Sosialistisessa yhteiskunnassa tämä »jokin parlamentin tapainen» työläisten edustajista tulee tietysti »säätämään järjestyksen ja valvomaan» »koneiston hallintotoimintaa», mutta tämä koneisto ei tule olemaan »virkavaltainen". Valloitettuaan poliittisen vallan, työläiset särkevät vanhan virkavaltaisen koneiston, murskaavat sen perustuksiaan myöten, jättämättä siitä kiveä kiven päälle, asettavat sen tilalle uuden, joka on kokoonpantu näistä samoista työläisistä ja toimihenkilöistä, ja näiden virkavaltaistumista vastaan ryhdytään heti toimenpiteisiin, jotka Marx ja Engels ovat yksityiskohtaisesti eritelleet: 1) ei ainoastaan valinnallisuus, vaan myös erotettavuus millä hetkellä tahansa; 2) palkka, joka ei ole työmiehen palkkaa korkeampi; 3) viipymätön siirtyminen siihen, että kaikki suorittavat tarkastus- ja valvontatehtäviä, että kaikista tulee väliaikaisesti »byrokraatteja» ja ettei näin muodoin kukaan voi tulla »byrokraatiksi».
— Vladimir Lenin: Valtio ja vallankumous (1917)


Teokset:

Osa 1
(1893–1895)
Osa 2
(1893–1895)
Osa 3
(1893–1895)
Osa 4
(1893–1895)
Osa 5
(1893–1895)
Osa 6
(1893–1895)
Osa 7
(1893–1895)
Osa 8
(1893–1895)
Osa 9
(1893–1895)
Osa 10
(1893–1895)
Osa 11
(1893–1895)
Osa 12
(1893–1895)
Osa 13
(1893–1895)
Osa 14
(1893–1895)
Osa 15
(1893–1895)
Osa 16
(1893–1895)
Osa 17
(1893–1895)
Osa 18
(1893–1895)
Osa 19
(1893–1895)
Osa 20
(1893–1895)
Osa 21
(1893–1895)
Osa 22
(1893–1895)
Osa 23
(1893–1895)
Osa 24
(1893–1895)
Osa 25
(1893–1895)
Osa 26
(1893–1895)
Osa 27
(1893–1895)
Osa 28
(1893–1895)
Osa 29
(1893–1895)
Osa 30
(1893–1895)
Osa 31
(1893–1895)
Osa 32
(1893–1895)
Osa 33
(1893–1895)
Osa 34
(1893–1895)
Osa 35
(1893–1895)
Osa 36
(1893–1895)
Osa 37
(1893–1895)
Osa 38
(1893–1895)
Osa 39
(1893–1895)
Osa 40
(1893–1895)
Osa 41
(1893–1895)
Osa 42
(1893–1895)
Osa 43
(1893–1895)
Osa 44
(1893–1895)
Osa 45
(1893–1895)
Hakemisto I
Hakemisto II

 

Valittuja teoksia: