Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (bolshevikkien) historia. Lyhyt oppikurssi

1938