François Vercammen

François Vercammen

1946 - 2015


De ‘Swa’ behoorde tot leiding van de Vierde Internationale. Jaar in en jaar uit was hij actief in de Belgische linkerzijde. Hij moet in de jaren zestig “trotskist” geworden zijn, later dan gewerkt met Ernest Mandel, zijn ‘leermeester’, ook was hij vrijgestelde van de Belgische afdeling van de IVe Internationale, alsook het secretariaat van de Vierde zelf.

 

 

 

De evolutie van de Belgische sociaaldemocratie, 1972

Drie jaar Unidad Popular, 1974

Migratie en kapitalisme, 1993

Haalt de sociaaldemocratie het jaar 2000?, 1993

Het sociale Europa, onbereikbare ster aan het EG-firmament, 1993

Franse sociaaldemocratie: kroniek van een aangekondigde en geprogrammeerde afgang, 1993

Staat het huis in brand?, 1994

Een nieuwe nationale kwestie, 1994

Anatomie van de Rwandese genocide, 1994

Europese verkiezingen. Een groot referendum, 1994

De lange mars van een revolutionair militant, 1995

Verlicht despotisme in het Europa van de dolle koeien, 1996

Ernest Mandel en de revolutionaire capaciteit van de arbeidersklasse, 1997   Belangrijk werk  

Valt er iets aan te vangen met de instellingen van de Europese Unie?, 1997

Lenin: een partij voor de revolutie, 1997

150 jaar Communistisch Manifest, 1998

Van zelforganisatie naar commandostaat, 1998

Lenin en het vraagstuk van de Partij, 1998

Na de Europese verkiezingen. Een stevige schok, 1999

Rosa Luxemburg – revolutionaire en theoretica van het marxisme, 1999

De partij, of het zwakke punt van Trotski, 2000

Naar een moderne en radicale linkerzijde, 2000

De Europese Unie aan de vooravond van de Verklaring van Laken, 2001

Europese Unie en “Amerikaanse” oorlog, 2001

Zoek knop