Leon Trotski

Het contraproces

(Dewey Commissie)


Geschreven: 1937
Bron: Nederlandstalige Trotski Bibliotheek 14. Revolutionair-Socialistische Publicaties, Groningen 2008. Door Karel ten Haaf. Facsimile-uitgaven van teksten van Trotski in het Nederlands
Vertaling: onbekend
Deze versie: spelling, punctuatie, zinsbouw
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, mei 2008


Onderstaande teksten zijn slechts delen van het uitgebreide rapport van de Dewey Commissie. In het Engelstalige MIA staat de volledige versie. Het gaat hier om transcripties van de hoorzittingen betreffende beschuldigingen aan het adres van Trotski, gemaakt tijdens de Moskou processen. De onderzoekscommissie Dewey was onafhankelijk. Zij sprak Trotski vrij van alle aantijgingen tegen hem gemaakt. Meer informatie is te vinden via bovenstaande link.

Inhoudsopgave


Autobiografie

De politieke basis van de beschuldiging: terrorisme

Het verbond met Hitler en de Mikado

De aanklager-vervalser

Extra teksten uit De Internationale van 1965:

L. Trotski en de industrialisatie van de Sovjet-Unie

Trotski en de collectivisering