Marxists Internet Archive : Bulgarsky - български :  Жак Арайо

 

 


 Жак Арайо

 

1974: ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ